microsoft word

Microsoft Word

microsoft word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด microsoft office ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Microsoft Word 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ฯลฯ โปรแกรมมีเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่ช่วยให้การเขียนเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ms office

คุณสมบัติของ Microsoft Word

Microsoft word มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การเขียนเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ไมโครซอฟ

 • รูปแบบตัวอักษร ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรได้หลากหลาย เช่น ขนาด รูปแบบ สี ฯลฯ
 • การจัดรูปแบบเอกสาร ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบเอกสารได้หลากหลาย เช่น การจัดย่อหน้า การจัดหน้า ฯลฯ
 • แทรกวัตถุ ผู้ใช้สามารถแทรกวัตถุต่างๆ ลงในเอกสาร เช่น รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • การแก้ไขเอกสาร ผู้ใช้สามารถแก้ไขเอกสารได้อย่างง่ายดาย เช่น การลบ การคัดลอก การย้าย ฯลฯ ms 365
 • การพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย

เวอร์ชันของ Microsoft Word

microsoft 365 มีการอัปเดตเวอร์ชันอย่างต่อเนื่อง เวอร์ชันล่าสุดคือ Microsoft Word 2023

การใช้งาน Microsoft Word

Microsoft office สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว

microsoft word

ประโยชน์ของ Microsoft Word

Microsoft word online เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ในหลายด้าน ดังนี้

 

 • ช่วยให้การเขียนเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ
 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Microsoft Word มีดังนี้

 • ริบบอน (Ribbon) เป็นแถบเครื่องมือที่แสดงคำสั่งและฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรม ริบบอนแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามหมวดหมู่ของคำสั่ง ผู้ใช้สามารถคลิกที่กลุ่มคำสั่งเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ในกลุ่มนั้น เวิร์ด
 • พื้นที่ทำงาน (Workspace) เป็นพื้นที่สำหรับแสดงเอกสารที่กำลังทำงานอยู่ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความ แทรกวัตถุ และจัดรูปแบบเอกสารในบริเวณนี้ microsoft word online 
 • แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการทำงานของโปรแกรมและเอกสาร แถบสถานะจะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ตำแหน่งเคอร์เซอร์ หมายเลขหน้า และจำนวนคำในเอกสาร
 • เมนู (Menu) เป็นแถบคำสั่งที่แสดงคำสั่งและฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรม เมนูจะแสดงคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม โดยแบ่งออกเป็นเมนูย่อยต่างๆ ตามหมวดหมู่ของคำสั่ง 
 • ปุ่มลัด (Shortcut)เป็นปุ่มลัดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำสั่งและฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว ปุ่มลัดจะแสดงสัญลักษณ์ของคำสั่งและฟังก์ชันนั้นๆ 
 • แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่แสดงคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุดของโปรแกรม ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือด่วนได้ตามต้องการ microsoft office 365 
 • ไม้บรรทัด (Ruler) เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดรูปแบบเอกสาร ไม้บรรทัดจะแสดงระยะห่างระหว่างขอบของเอกสารกับข้อความและวัตถุต่างๆ 
 • แถบเลื่อน (Scroll Bar) เป็นเครื่องมือที่ช่วยเลื่อนดูเอกสาร แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเมื่อเอกสารมีความยาวเกินกว่าที่จะแสดงได้ทั้งหมดในหน้าต่างโปรแกรม
 • มุมมองเอกสาร (Document View) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเอกสารในมุมมองต่างๆ ได้ มุมมองเอกสารต่างๆ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเอกสารได้ชัดเจนขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นในการแก้ไขและจัดรูปแบบเอกสาร
 • เครื่องมือแก้ไข (Editing Tools) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเอกสารได้ เครื่องมือแก้ไขจะรวมถึงเครื่องมือสำหรับการลบ คัดลอก วาง และค้นหา/แทนที่ข้อความ
 • เครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Tools) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบเอกสารได้ เครื่องมือจัดรูปแบบจะรวมถึงเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษร และอื่นๆ 
 • เครื่องมือแทรก (Inserting Tools) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแทรกวัตถุต่างๆ ลงในเอกสารได้ วัตถุต่างๆ ที่สามารถใช้แทรกลงในเอกสารได้ ได้แก่ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และอื่นๆ 
 • เครื่องมือการตรวจสอบ (Reviewing Tools) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเอกสารได้ เครื่องมือการตรวจสอบจะรวมถึงเครื่องมือสำหรับการสะกดคำ ไวยากรณ์ และรูปแบบ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
 • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในเอกสารได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันจะรวมถึงเครื่องมือสำหรับแชร์เอกสารและติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com