Daniel Bricklin

Daniel Bricklin ผู้ร่วมคิดค้นวิสิแคลค์

Daniel Bricklin (แดเนียล บริคลิน) เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน ผู้ร่วมคิดค้นโปรแกรมตารางคำนวณวิสิแคลค์ (VisiCalc) ร่วมกับบ็อบ แฟรงสตัน ในปี พ.ศ. 2522 บริคลินเกิดที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ daniel lee เขาศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และได้รับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2517 หลังจากจบการศึกษา บริคลินทำงานเป็นนักวิจัยที่บริษัท DEC โดยทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อความ ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เขาได้ก่อตั้งบริษัทร่วมกับบ็อบ แฟรงสตัน เพื่อพัฒนาโปรแกรมตารางคำนวณ แดเนียล โมเดอร์ โปรแกรมวิสิแคลค์เป็นโปรแกรมตารางคำนวณตัวแรกของโลกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณข้อมูลและสร้างกราฟได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมวิสิแคลค์มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล daniel lee burberry

ผลงานที่สำคัญของ Daniel Bricklin ได้แก่

 • การร่วมคิดค้นโปรแกรมตารางคำนวณวิสิแคลค์ (VisiCalc) ร่วมกับบ็อบ แฟรงสตัน ในปี พ.ศ. 2522 โปรแกรมวิสิแคลค์เป็นโปรแกรมตารางคำนวณตัวแรกของโลกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณข้อมูลและสร้างกราฟได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมวิสิแคลค์มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล
 • การก่อตั้งบริษัท Software Arts และ Software Garden บริคลินก่อตั้งบริษัท Software Arts ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมวิสิแคลค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เขาก่อตั้งบริษัท Software Garden ขึ้น คอมพิวเตอร์ dell ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เช่น SuperCalc และ Quattro Pro

ผลงานของ Daniel Bricklin มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวงการคอมพิวเตอร์ ผลงานของเขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมตารางคำนวณ ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก คอมพิวเตอร์ hp

บริคลินได้รับรางวัลมากมายจากผลงานของเขา รางวัลสำคัญๆ ได้แก่

 • รางวัล Grace Hopper Award ในปี พ.ศ. 2524
 • รางวัล ACM Software System Award ในปี พ.ศ. 2525
 • รางวัล Computerworld Smithsonian Award ในปี พ.ศ. 2526

บริคลินยังคงทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป เขาก่อตั้งบริษัท Software Arts ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมวิสิแคลค์ คอมพิวเตอร์ acer ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เขาก่อตั้งบริษัท Software Garden ขึ้น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เช่น SuperCalc และ Quattro Pro บริคลินเป็นบุคคลสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์ เขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมตารางคำนวณ ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

Daniel Bricklin

ผลกระทบของวิสิแคลค์

 • โปรแกรมวิสิแคลค์มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวงการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณข้อมูลและสร้างกราฟได้อย่างง่ายดาย คอมพิวเตอร์ภาษาไทย ซึ่งทำให้งานด้านการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • โปรแกรมวิสิแคลค์มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้ เล่นคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมวิสิแคลค์ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ ซึ่งทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นๆ อุปกรคอมพิวเตอร์ หันมาพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทนี้มากขึ้น
 • โปรแกรมวิสิแคลค์เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โปรแกรมนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการคอมพิวเตอร์ และยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของ Daniel Bricklin

 • บริคลินชอบเล่นดนตรี เขาเล่นกีตาร์และร้องเพลง
 • เขาชอบอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนและนักปั่นจักรยาน
 • เขาเป็นมังสวิรัติและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ บริคลินเป็นบุคคลที่มีความสนใจและความสามารถหลากหลาย เขาอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง และเขายังคงทำงานเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ

ความประทับใจ

Daniel Bricklin เป็นบุคคลสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์ คีย์ลัดคอมพิวเตอร์ เขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมตารางคำนวณ คอมพิวเตอร์เซ็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ภาษาคอมพิวเตอร์คือ ผลงานของเขาทำให้งานด้านการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล บริคลินเป็นบุคคลที่มีความสนใจและความสามารถหลากหลาย เขาอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี และเขายังคงทำงานเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น สายไฟคอมพิวเตอร์

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : ทิม เบอร์เนอร์ส- ลี