ผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์

ผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์

ผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การศึกษา หรือเพื่อความบันเทิง ย้อนกลับไปในอดีต คอมพิวเตอร์เครื่องแรก คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน แต่ก็มีนักคิดและนักประดิษฐ์หลายท่านที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์จนมาถึงทุกวันนี้ คอมเครื่องแรกของโลก

ผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์คนแรก

ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์คนแรกของโลก แบบเบจได้ออกแบบเครื่องคำนวณเชิงกลที่เรียกว่า “เครื่องวิเคราะห์” (Analytical Engine) ในช่วงทศวรรษ 1830 เครื่องวิเคราะห์นี้สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลาย ประวัติคอมพิวเตอร์แบบย่อ และสามารถโปรแกรมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เครื่องวิเคราะห์นี้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้จริงในสมัยนั้น เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าพอ กําเนิดคอมพิวเตอร์

ผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก

คอมพิวเตอ ในปี 1943 เฮอร์แมน ฮอลเลอริช (Herman Hollerith) ได้พัฒนาเครื่องคำนวณเชิงกลที่ใช้บัตรเจาะรู (punched card) ที่มาของคอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณนี้ถูกนำมาใช้เพื่อประมวลผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี 1890 ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าวิธีการแบบเดิมมาก บุคคลสําคัญทางคอมพิวเตอร์

ผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกคือ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ENIAC คอมพิวเตอร์ยุคแรก เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้หลอดสูญญากาศ ENIAC สามารถใช้คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างมาก บิดาของคอมพิวเตอร์ชื่ออะไร

ผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ในปี 1946 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกชื่อ “ENIAC” (Electronic Numerical Integrator and Computer) บิดาของคอมพิวเตอร์คือ ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ENIAC เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้หลอดสูญญากาศ ENIAC สามารถใช้คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างมาก โปรแกรมเมอร์คนแรก

การพัฒนาคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเร็ว และขนาด ประวัตินักวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันใช้วงจรรวม (integrated circuit) แทนหลอดสูญญากาศ ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์ยังถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นอีกด้วยผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์

สรุป

ชาลส์ แบบเบจ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์คนแรกของโลก อย่างไรก็ตาม บิดาคณิตศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ของเขาไม่สามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้จริงในสมัยนั้น เฮอร์แมน ฮอลเลอริช ได้พัฒนาเครื่องคำนวณเชิงกลที่ใช้บัตรเจาะรู ซึ่งถือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ใช้งานได้จริง นักคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกคือ ENIAC ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเร็ว และขนาด คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์อังกฤษ

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์