บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์

บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์

บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายด้าน การพัฒนาคอมพิวเตอร์มาอย่างยาวนาน กว่าจะมาถึงจุดที่เราใช้กันในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ล้วนต้องอาศัยความพยายามและทุ่มเทของบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์มากมาย ภาพคอมพิวเตอร์

บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแบ่งออกเป็นช่วงๆ ตามยุคสมัย ดังนี้

ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)

เป็นนักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวอังกฤษ เป็นผู้คิดค้นเครื่องจักรวิเคราะห์ (Analytical Engine) ซึ่งเป็น คอมเครื่องแรกของโลก เครื่องจักรวิเคราะห์เป็นคอมพิวเตอร์เชิงกลที่สามารถทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมได้ ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ แต่เครื่องจักรวิเคราะห์ของแบบเบจไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่เอื้ออำนวย ต้นกําเนิดคอมพิวเตอร์

ผลงาน

 • คิดค้นเครื่องจักรวิเคราะห์ (Analytical Engine) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก
 • เครื่องจักรวิเคราะห์สามารถทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรมได้
 • เครื่องจักรวิเคราะห์ของแบบเบจไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่เอื้ออำนวย

เอดา เลิฟเลซ (Ada Lovelace)

ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจากผลงานที่ท่านช่วยให้เครื่องจักรวิเคราะห์ของชาร์ลส์ แบบเบจ กำเนิดคอมพิวเตอร์ สามารถรับโปรแกรมและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้ โดยท่านได้เสนอเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบซ้ำ ๆ ที่เรียกว่า loop และการเขียนโปรแกรมย่อย (subroutine) เพื่อคำนวณฟังก์ชันย่อยที่ได้ใช้งานบ่อย ๆ ฝังอยู่ในโปรแกรมหลัก โปรแกรมหลักสามารถเรียกใช้โปรแกรมย่อยทำงานได้เลยโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ ที่มาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุับนนี้ทุกภาษาต่างก็มีความสามารถในการวนซึ้า และการใช้โปรแกรมย่อย 

ผลงาน

 • เขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องจักรวิเคราะห์ของชาร์ลส์ แบบเบจ
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก
 • ผลงานของเลิฟเลซเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักคอมพิวเตอร์รุ่นหลังในการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์

ยุคคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

จอห์น วี. อะทานาซอฟฟ์ (John V. Atanasoff)

เป็นนักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก คอมพิวเตอร์ของอะทานาซอฟฟ์ใช้หลอดสุญญากาศในการทำงาน ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจักรวิเคราะห์ของแบบเบจที่ใช้ชิ้นส่วนกลไกในการทำงาน

ผลงาน

 • คิดค้นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก
 • คอมพิวเตอร์ของอะทานาซอฟฟ์ใช้หลอดสุญญากาศในการทำงาน
 • คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของอะทานาซอฟฟ์ไม่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่เอื้ออำนวย คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของไทย

คอนราด ซูซ (Konrad Zuse)

เป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกๆ ของโลกในเยอรมนี

จอห์น มอสลี (John Mauchly) และ เจอราลด์ เอ็บบารี (J. Presper Eckert)

เป็นผู้คิดค้นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกที่ทำงานได้จริง คือ eniac (Electronic Numerical Integrator and Computer)

ยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บิล เกตส์ (Bill Gates) และ พอล อัลเลน (Paul Allen)

เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs) และ สตีฟ วอซเนียก (Steve Wozniak)

เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิล เป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแมคอินทอช ซึ่งเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกๆ ที่ประสบความสำเร็จ

ไลนัส ทอร์วัลด์ส (Linus Torvalds)

เป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์

บุคคลสำคัญอื่นๆ

บิดาของคอมพิวเตอร์คือ นอกจากบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆ อีกมากมายที่มีส่วนในการพัฒนาวงการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ผลงานของบุคคลสำคัญเหล่านี้ได้ช่วยให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายด้าน ประวัติคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

ผลกระทบของบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์

ผลงานของบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์ได้ส่งผลกระทบต่อวงการคอมพิวเตอร์และสังคมในหลายด้าน ดังนี้

 • ทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายด้านของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การศึกษา การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์ ผลงานของบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์ได้จุดประกายให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในหลายด้าน ส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

สรุปความสำคัญของบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์ต่อวงการคอมพิวเตอร์

บุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์แต่ละท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ คอมพิวเตอร์โบราณ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ผลงานของบุคคลสำคัญทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ช่วยให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การวิจัย การบันเทิง และการศึกษา ความเป็นมาของคอม

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com