คอมพิวเตอร์

PC คอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน

เมื่อครั้งยุค 1940 ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้น คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคำนวณที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์และธุรกิจมักเป็นเครื่องมือที่ใช้เพียงเล็กน้อย เครื่องคำนวณทางกายภาพและเครื่องคำนวณที่ใช้กับข้อมูลทางทหารเป็นต้น โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องคำนวณในยุคนั้นเป็นห้องใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อสายไฟอันหนาแน่น ทำให้การใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นงานที่ซับซ้อนและมีความยุ่งยาก

 • ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์

ในช่วงปี 1940-1950 ประเทศต่างๆ ได้เริ่มพัฒนาเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กกว่า โดยมีการนำวงจรไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณ ที่มีความสำคัญในช่วงนี้คือคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเทอร์มิโน (Electronic Numerical Integrator and Computer: ENIAC) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรแห่งหน่วยงานการวิจัยที่เรียกว่าโครงการพิเศษ โดย ENIAC สามารถทำงานได้ด้วยการเปลี่ยนสวิตช์และสายไฟทั้งมวลขนาดใหญ่ และเป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณงานที่ซับซ้อนได้

 • ยุคคอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์

ในช่วงปี 1950-1960 คอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์ (Transistorized Computer) เริ่มมีการพัฒนาขึ้น คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรทรานซิสเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้น มีขนาดเล็กลง และใช้พลังงานน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรหลอดสุญญากาศ นับเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในทางเทคโนโลยี

ความเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยใหม่

 • คอมพิวเตอร์บุคคล

ในช่วงยุค 1970-1980 pc คอมพิวเตอร์ เริ่มเข้าสู่ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป บริษัทเริ่มพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้ในขนาดที่เล็กและ คอมพิวเตอร์ ราคา ที่เข้าถึงง่าย นี้ทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

 • ระยะสมัยของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอนาล็อก

ในยุค 1990 เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง คือการเปิดตัว World Wide Web (WWW) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีนี้ทำให้มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันได้โดยที่ระยะทางไม่เป็นสิ่งสำคัญ

 • คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคต

เทคโนโลยีเอ็นเอ็นเอ็ม (NVM) และคอมพิวเตอร์ควอนตัม

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเอ็นเอ็นเอ็ม (Non-Volatile Memory) เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเสถียรและใช้พลังงานน้อยกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการวิจัย

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computers) ซึ่งมีศักยภาพในการคำนวณที่อาจเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันอย่างมาก

 • การปรับใช้ในอนาคต

ในอนาคต เราอาจจะพบว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ หรือมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเสริมสร้างความสามารถของมนุษย์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติในอุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การใช้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของการใช้ชีวิต เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานและชีวิตประจำวัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือมีความรู้พื้นฐานแล้ว เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 1. รู้จักคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ และมีหลายประเภทที่ใช้งานได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computers) ที่คุ้นเคยกันดี รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ในรูปแบบอัตโนมัติ

 1. พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เมื่อเริ่มต้นใช้ เครื่องคอม ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของมันเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือเหล่านี้ทำงานด้วยการประมวลผลข้อมูลด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “โปรแกรม” ดังนั้นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมและการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญ

 1. การใช้งานเบื้องต้น

วิธีต่อคอมพิวเตอร์ โดยการเสียบสาย และ ต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับตัวเคสแล้ว หากเปิดเครื่องขึ้นมา ระบบจะพาคุณเข้าสู่หน้าต่างที่เรียกว่า Windows เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ครั้งแรก คุณจะพบกับหน้าจอหลักที่เรียกว่า “เดสก์ท็อป” ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานหลักของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้จากเดสก์ท็อป

 1. การทำงานกับโปรแกรม

เมื่อคุณต้องการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมนั้นบนเดสก์ท็อป หรือใช้เมาส์เลื่อนไปที่เมนู “เริ่ม” ด้านล่างซ้ายของหน้าจอแล้วเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้งาน

 1. การเรียนรู้เพิ่มเติม

การสร้างเอกสารหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หรืองานนำเสนอ คุณสามารถใช้โปรแกรมประเภทต่างๆ เช่น Microsoft Word หรือ Google Docs ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสารอย่างมีความสามารถ

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ชุดคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและคอร์สออนไลน์จากแหล่งที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ เครือข่ายสังคม หรือแม้แต่วิดีโอบน YouTube ที่อธิบายเนื้อหาที่คุณสนใจ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ในยุคดิจิทัล คอมพิวเตอร์ pc ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เบื้องหลังรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวของ pc คอมพิวเตอร์ สมัยใหม่นั้นมีส่วนประกอบที่ซับซ้อนจำนวนมากที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น บทความนี้จะเจาะลึกถึงส่วนสำคัญที่ประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยอธิบายถึงหน้าที่และความสำคัญของมัน

 1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

CPU มักถูกเรียกว่า “สมอง” ของคอมพิวเตอร์ รันคำสั่ง ทำการคำนวณ และจัดการการประมวลผลข้อมูล cpu คอมพิวเตอร์ มีความเร็วและสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์

 1. เมนบอร์ด

เมนบอร์ดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย CPU, RAM และฮาร์ดแวร์ที่สำคัญอื่นๆ มาเธอร์บอร์ดสมัยใหม่ยังมีสล็อตสำหรับการ์ดขยายและพอร์ตสำหรับอุปกรณ์ภายนอก

 1. Random Access Memory (RAM)

RAM จัดเตรียมที่เก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับข้อมูลที่ CPU กำลังใช้งานอยู่ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดไดรฟ์หรือ SSD RAM ที่มากขึ้นช่วยให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ราบรื่นขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้น

 1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) และไดรฟ์ Solid-State (SSD) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั่วไป HDD ใช้ดิสก์แบบจานหมุนเพื่อจัดเก็บข้อมูล ในขณะที่ SSD ใช้หน่วยความจำแฟลชเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้จัดเก็บระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และไฟล์ของผู้ใช้

      5.หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

GPU หรือกราฟิกการ์ดมีหน้าที่ในการแสดงภาพและวิดีโอ มีความสำคัญต่อการ เล่นคอมพิวเตอร์ การเล่นเกม รวมถึงการออกแบบกราฟิก และการตัดต่อวิดีโอ CPU บางตัวมีกราฟิกในตัว ในขณะที่ GPU เฉพาะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า

 1. Power Supply Unit (PSU)

PSU แปลงพลังงานไฟฟ้าจากเต้าเสียบเป็นพลังงานที่ใช้งานได้สำหรับส่วนประกอบของ pc คอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องเลือก PSU ที่มีกำลังวัตต์เพียงพอสำหรับความต้องการของระบบ

 1. ระบบระบายความร้อน

CPU และ GPU สร้างความร้อนระหว่างการทำงาน ระบบระบายความร้อน รวมถึงพัดลม แผงระบายความร้อน และโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลว ป้องกันความร้อนสูงเกินไปและรักษาประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

 1. เอ็กซ์แพนชั่นการ์ด

การ์ดเอ็กซ์แพนชันเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างกราฟิกการ์ด การ์ดเสียง และการ์ดเครือข่าย พวกเขาเชื่อมต่อกับสล็อตขยายของเมนบอร์ด

 1. พอร์ตและตัวเชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์มีพอร์ตและขั้วต่อต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ภายนอก พอร์ต USB, พอร์ต HDMI, แจ็คเสียง และพอร์ตอีเธอร์เน็ตช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง จอแสดงผล และเครือข่ายได้

 1. ออปติคัลไดรฟ์

แม้ว่าไดรฟ์ออปติคัลเช่นไดรฟ์ DVD และ Blu-ray จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาน้อยลง แต่อนุญาตให้อ่านและเขียนดิสก์ออปติคัลสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ เล่นสื่อ และสำรองข้อมูล

 1. เคสคอมพิวเตอร์ และ พีซี

เคสคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีส่วนประกอบทั้งหมด ให้การป้องกันทางกายภาพและแพลตฟอร์มสำหรับการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม เคสมีหลายขนาดและการออกแบบ

 1. อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต

ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ ลำโพงคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อินพุตอนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ในขณะที่อุปกรณ์เอาต์พุตแสดงหรือสร้างข้อมูล

 1. ไบออสและ UEFI

Basic Input/Output System (BIOS) และ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) เป็นอินเทอร์เฟซเฟิร์มแวร์ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ระหว่างการบูทเครื่อง

 1. ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ มีส่วนติดต่อผู้ใช้ และเรียกใช้แอปพลิเคชัน ตัวอย่างยอดนิยม ได้แก่ Windows, macOS และ Linux

 1. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (NIC)

NIC เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่าง pc คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านเครือข่ายท้องถิ่น

การทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในโลกขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียนรู้ การสื่อสาร หรือการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตมนุษย์ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจการทำงานของคอมพิวเตอร์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

 • การจัดการของคอมพิวเตอร์: เพื่อการทำงานที่เป็นระเบียบ

เมื่อเราพูดถึงการจัดการของคอมพิวเตอร์ เรากำลังพูดถึงกระบวนการที่ทำให้เราสามารถควบคุมและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลายด้านที่ต้องคำนึงถึง เช่น การจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย

 • การจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบทางด้านฟิสิกส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ เมมโมรี และหน่วยประมวลผล ในขณะที่ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ การจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เหมาะสมช่วยให้ระบบทำงานได้ตามที่ต้องการ

คอมพิวเตอร์

ข้อมูลและสารสนเทศของคอมพิวเตอร์

ในยุคดิจิทัลที่เรามีความจำเป็นต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล

คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการผลิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนต่าง ๆ

 • การประมวลผลข้อมูล

คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น การคำนวณสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 • การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • การสื่อสารและแชร์ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชันการสื่อสาร

คีย์ลัดของคอมพิวเตอร์

คีย์ลัด (Keyboard Shortcuts) เป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น การใช้คีย์ลัดช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการใช้เมาส์เพื่อคลิกและเลือกเมนูต่าง ๆ ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคีย์ลัดที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 • Ctrl + C (Copy) และ Ctrl + V (Paste)

การคัดลอกข้อความหรือไฟล์โดยใช้ Ctrl + C และวางลงในที่ที่ต้องการด้วย Ctrl + V ช่วยประหยัดเวลาในการแบ่งปันข้อมูลและเอกสาร

 • Ctrl + Z (Undo) และ Ctrl + Y (Redo)

คีย์ลัดนี้ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันทีด้วยการย้อนกลับด้วย Ctrl + Z หรือกลับไปข้างหน้าด้วย Ctrl + Y

 • Ctrl + S (Save)

การบันทึกไฟล์ด้วย Ctrl + S ช่วยให้คุณสามารถบันทึกงานของคุณได้เรื่อย ๆ และป้องกันการสูญเสียข้อมูล

 • Ctrl + F (Find) และ Ctrl + H (Replace)

การค้นหาข้อความในเอกสารโดย Ctrl + F และการแทนที่ข้อความด้วย Ctrl + H ช่วยให้คุณหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

 • Alt + Tab

คีย์ลัดนี้ช่วยให้คุณสลับไปยังหน้าต่างๆ ที่เปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว

 • Ctrl + X (Cut)

การตัดข้อความหรือไฟล์ด้วย Ctrl + X ช่วยคุณย้ายข้อมูลจากที่เดิมไปยังที่ปลายทาง

 • Ctrl + P (Print)

เมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสาร ใช้ Ctrl + P เพื่อเปิดหน้าต่างการพิมพ์

 • Ctrl + A (Select All)

การเลือกข้อมูลทั้งหมดในเอกสารโดย Ctrl + A เป็นคีย์ลัดที่ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกหรือตัดข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 • Ctrl + N (New)

คีย์ลัดนี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารหรือไฟล์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

 • Ctrl + W (Close)

การปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Ctrl + W ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการหน้าต่าง

ติดตามข่าวสาร : https://computersocial.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์